Select a page

A cloud szolgáltatásokat is vizsgálhatja a NAV

A vállalkozásoknak 2013-tól lehetősége van arra, hogy elektronikusan, egy külföldi szerveren vagy akár ”felhőben tárolják” a bizonylataikat, azonban ez még nem jelenti azt, hogy az adóhatóság ezekhez az iratokhoz nem férhet hozzá – írta a Piac és Profit.

Amennyiben az adózó bizonylatait, könyveit, nyilvántartásait online hozzáférést biztosítva elektronikusan őrzi, akkor 2013. január 1-től csak ezt a tényt köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Ezzel egyidejűleg hatályba lépő rendelkezés alapján azonban adózó ebben az esetben az ellenőrzés során köteles az adóhatóság részére az iratokhoz való elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani – írta Dr. Nagy Szabolcs adótanácsadó a Piac és Profit online oldalán megjelent cikkében.

A fenti változást megelőzően az adózó köteles volt az iratok megőrzésének pontos helyét bejelenteni, amennyiben az nem volt azonos a székhelyével vagy lakóhelyével. Ez a gyakorlatban esetenként problémát okozott az elektronikusan őrzött iratok esetén, hiszen előfordul, hogy az adózók valamilyen cloud szolgáltatásban őrzik az irataikat, vagyis nem egy meghatározott szerveren. Erre a problémára reagált az új szabály azzal, hogy a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások online hozzáférés biztosításával történő elektronikus megőrzése esetén elegendő az adóhatóságnak ezt a tényt bejelenteni.

A Piac és Profit cikke