Select a page

Közgyűlést tartott a EuroCloud Magyarország

A EuroCloud Magyarország Egyesület 2013. október 22-én közgyűlést tartott.

A Közgyűlés jegyzőkönyvét alább csatolom.

1. Elfogadtuk treasurer-nek Imolay Olivért

2. Elfogadtuk a pénzügyekről szóló beszámolót

3. Elfogadtuk az Elnök szóbeli előterjesztését és tájékoztatását az alapító tagság, a rendes tagság és az egyéni tagság kapcsolatának rendezéséről: i.) az egyéni tagok hozzáférésének díját éves 50 ezer Ft-ban tervezzük meghatározni, ii) egy rendes tagsággal együtt maximum 3 egyéni tag nevesítése válik lehetségessé. iii.) További egyéni tagok részvétele a fenti díj befizetése esetén lehetséges. iv.) Az egyéni tagok hozzáférési tagsága a következő év végéig (2012-es tagok esetében 2014. január 31-ig érvényes), utána a fenti díj befizetésével megújítandó. v.) A tagdíjbefizetés elmaradásával a rendes tagok tagsága felfüggesztésre kerül. vi.) A következő év végéig a rendes tagdíj befizetésével megújítható, amely mint a folyamatos tagsággal rendelkezőknél és az új belépőknél tartalmaz 3 egyéni tagságot. vii.) A következő év vége utáni meghosszabbítás viszont kizárólag céges szolgáltatások igénybevételére vonatkozik, a 3 egyéni tag megnevezésének ingyenes lehetősége elveszik. viii.) Az alapító tagság az egyéni tagoknak életük végéig jár, a céges tagok azonban csak abban az esetben tarthatják meg a megnevezést, ha a felfüggesztés időtartamának vége nem esik a következő év vége után (január 31).

4. Szóbeli tájékoztatást kaptunk a EuroCloud Cloud First! Day-ról a Kommunikációs Igazgatótól

5. Szóbeli tájékoztatást kaptunk a EuroCloud Kongresszusról a Kommunikációs Igazgatótól

6. Szóbeli tájékoztatást kaptunk az elmúlt év partnerségi és általános kérdéseiről és az idei tervekről az Elnökről

7. Szóbeli tájékoztatást kaptunk a 2014-15-ös Award programról Poros Gábor, elnökségi tagtól

8. Az Egyesület következő megjelenését 2013 november 6-7-8-ra az Infotér Egyesülettel partnerségben, következő Egyesületi eseményét december 17-re, míg a Cloud First! 2014 tavasz-i konferenciáját március 25-re időzíti.

9. Az Elnök tájékoztatta a tagságot, hogy az Elnökségben két hely megürült. Pályázni a rendes tagok jelöltjei pályázhatnak. Pályázatokat írásban, december 15-ig várjuk. Amennyiben érkezik pályázat a december 17-i alkalommal elnökségi tag-választó közgyűlést tartunk.

Résztvevők:
Bellák Zoltán, elnök
Poros Gábor, elnökségi tag (et)
Kovács Viktor (képviselte Szabó Judit), elnökségi tag (et)
Mozsik Tibor, kommunikációs igazgató
Tóth Levente, Telenor (et)
Kuróczi Krisztina, iMotion
Pethő József, Nexon
Bársony Ágnes, HP
Tompa Alex, VeevaSystems (et)
Dékány Csilla, Réti és Tsa Ügyvédi Iroda (et)
Erdélyi Gábor (képviselte Gyimesi Csaba), PwC (et)

Tisztelettel:
Bellák Zoltán, az Egyesület elnöke